Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jindřich Štreit: Fotografie / Fotóhomok (fotografie z kraje písku)