Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

osoba, narození
Štreit Jindřich, 5. 9. 1946