Václav Mašek: 40 let práce na české kníze

termín: 1958
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: autorská