Jiří Anderle

termín: 2016/04/27 - 2016/05/22
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: autorská

poznámka:
Na zahájení vystoupil Jaroslav Hutka.