12. trienále v Miláně (1960) / XII Triennale di Milano (1960)

termín: 1960/07
instituce: Palazzo dell'Arte
typ výstavy: kolektivní