Alžbeta Štollmannová

termín: 1988/04/21
instituce: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum
typ výstavy: autorská