České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov

termín: 1984/03
instituce: Muzeum Kroměřížska
typ výstavy: kolektivní