České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

termín: 1971
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní