Lubomír Kerndl: Na křídlech světla

klíčové slovo
malba
obraz