Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003

termín: 2003/11/01 - 2014/01/04
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní