Petr Písařík, Igor Müller: ±1

osoba, narození
Müller Igor, 17. 11. 1967
Písařík Petr, 21. 11. 1968