Současná západoněmecká grafika

termín: 1969/03/26 -
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní