Irdische Paradiese

termín: 2009/07/25 - 2009/11/22
instituce: Schaezlerpalais
typ výstavy: kolektivní