Život je bolestný a přináší zklamání / Life Is Painful and Breeds Disappointment, Massakr, vol. 1: Lovecraft

termín: 2017/01/26 - 2017/03/05
instituce: Trafo Gallery
typ výstavy: kolektivní