Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951

instituce, obec, adresa
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21
Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram), Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106