Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951

grafika
rok vydání, název (podnázev)
1918   Autoportrét (Podobizna muže)