Sláva Tonderová-Zátková: Oleje

termín: 1927/02/23 - 1927/03/16
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská