Sláva Tonderová-Zátková

instituce, obec, adresa
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _