Proměny krajiny - Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

termín: 1996/07 - 1996/08
instituce: Městské muzeum a galerie
typ výstavy: kolektivní