Milan Guštar: Lorenzova mucholapka

termín: 2016/06/24 - 2016/10/22
instituce: Galerie díra
typ výstavy: autorská

poznámka:


Algoritmická kompozice pro Lorenzův podivný atraktor a roj syntetických much.

Milan Guštar je organolog, skladatel, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor.

Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, teorií tónových soustav, elektronikou, informatikou, aplikovanou matematikou, modelováním a simulací. Matematické principy, mikrotonalitu, algoritmické postupy a sonifikaci využívá také při vytváření svých hudebních kompozic a zvukových a multimediálních instalací.

Věnuje se návrhu, vývoji a zakázkové výrobě elektronických a elektroakustických zařízení a hudebních nástrojů, multimediálních a interaktivních systémů, záznamu a zpracování zvuku a tvorbě počítačových programů. Specializuje se na spolupráci s výtvarníky při realizaci multimediálních, interaktivních a kinetických děl.

zdroj: http://skolska28.cz/lorenzova-mucholapka