City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie kritiků
termín: 2016/08/23 - 2016/09/18

poznámka:
Výstava představuje multimediální vizi životního prostředí, koncipovanou jednak na pomezí reality a virtuality, jednak na základě konkrétních aktivit ve vybraných lokalitách americké a české metropole. Klade si otázku, jak funguje organizace architektury a prostoru v kontextu historicko-společenské paměti vybraných míst a objektů, a jak se jejich současná funkce vyrovnává s požadavky člověka na jeho práci, svobodný pohyb a kreativní vnímání.The exhibition introduces a multimedial vision of the life environment, conceived on the boundary of reality and virtuality, then on the basis of concrete ativities at the selected places of the American and Czech metropolis. It poses a question, how the organisation of architecture and space functions in the context of the historical—social memory of the selected localities and objects, and how their today function meets the man´s requirements for the work, free movement and creative perception.

City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

osoba narození
Broughel Suzanne  
Cais Milan 25. 5. 1974
Fabri Zachary  
Fišerová Cwiklinski Marta 3. 3. 1987
Jensen Anna 1963
Machalický Lukáš 12. 7. 1984
Pfeiffer Jan 30. 4. 1984
Superville Sovak Jean-Marc  
Svoboda Mičíková Lucie 1986
Valentová Petra Gupta 10. 6. 1974
Westpfahl Amy 1974

City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

instituce, obec, adresa
Galerie kritiků, Praha, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1

City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

osoba narození
Čiháková Noshiro Vlasta 25. 11. 1944
Valentová Petra Gupta 10. 6. 1974

City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2016/07   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (01/07-31/08 2016)