Výtvarníci Litoměřicka

termín: 1967/11/15 - 1968/01/14
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní