Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

termín: 1986/07 - 1986/09
instituce: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
typ výstavy: kolektivní