Chebská gotická plastika

termín: 2002/12/19
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
Program večera - Koncert Smyčcového kvarteta Apollon.