Karel Tondl: Monotypy

osoba, narození
Tondl Karel, 2. 7. 1893