Výtvarníci Litoměřicka na počest XVI. sjezdu KSČ

termín: 1981/05 - 1981/06
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní