Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie Villa Pellé
termín: 2016/08/05 - 2016/09/29

poznámka:
Host: Natálie Hošková

Série velkoformátových abstraktních obrazů je inspirována filosofií taoismu, přírodními procesy a kvantovou fyzikou. Malby odhalují svět neviditelných vztahů propojujících celý svět a vybízejí k pohledu pod povrch jevů. Neviditelnosti před deseti lety předcházela výstava Zahrada v pražské Galerii Hollar (2006), kde Kamila Ženatá vystavila kresby věnované přírodním procesům. Neviditelnost se ale také formovala projektem Nauč se stát na jedné noze a do velké míry v duchu této estetiky i spirituality pokračuje. Charakteristická je práce s akrylem v téměř akvarelovém stylu rozmývané tuše. Křehké vrstvení vodou rozmytých tónů černi, upomínající na čínské i japonské malířství, je u Ženaté ještě doplněno malovanými fragmenty přírodních rastrů, které zasahují do kompozice v podobě barevně razantnějších, jasně definovaných útvarů. Obrazy se inspirují přírodními ději a jejich dynamikou, dohlédnou ale ještě dále. Zachycují samotnou energii, jednotu polarit, cykličnost životních procesů. Jejich abstraktní forma není samonosnou estetickou volbou, ale odvíjí se od touhy vystihnout proudění životní síly, propojující protiklady, přemosťující iluzorní dualitu. Malby souznějí s tím, jak mnohovrstevnatý termín tao vysvětluje Oldřich Král:

„Tao […] je universálně přítomná síla, […] je vesmírnost věcí, je cesta, po níž se věci vracejí ke svému prameni. Tao je to, jak se věci dějí ve vesmíru, a tudíž je to, jak se vesmír děje, a tak je pramenem, z nějž vycházejí věci ke své identitě.“

Plynutí času a proměny vnímání, vlnobití jednotlivých životních období, sílení a slábnutí, pnutí a harmonie. Vše splývá v jednotě spontánního malířského gesta. Veškerá složitost je jen iluzí — avšak kolik úsilí, touhy a času je třeba k tomu naučit se opravdu vnímat skutečnou podstatu věcí, natož o ní vydat svědectví! Urputná snaha tu může být na překážku; snad největším umem je nechat sílu, aby se projevila sama. Jak praví mnich Okurka:

„Ovšem v okamžiku, kdy rozetřeme tuš a chopíme se štětce, nemělo by smysl čekat, až nás napadne ten správný druh vrcholku a správná vráska. Vždyť sotva dolehne první čára na papír, ostatní čáry ji následují, a jak už jsme jednou užili určitého způsobu, ostatní se začnou přidávat.“

Intuitivní a spontánní způsob malby je u Kamily Ženaté možný právě proto, že v sobě zahrnuje léta pozorování, poznávání, cvičení a reflexe. Výstava Neviditelnost nabízí možnost vidět za jevy, pochopit vhledem.

(Helena Gaudeková, kurátorka výstavy)

zdroj: villapelle.cz

Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility

osoba   narození
Ženatá Kamila   26. 12. 1953    

Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility

instituce, obec, adresa
Galerie Villa Pellé, Praha, Pelléova 10

Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility

osoba   narození
Gaudeková Helena   22. 3. 1980    

Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Kamila Ženatá: Neviditelnost / Invisibility
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2016/07   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (01/07-31/08 2016)