Vzory květinové výzdoby pro slavnost odhalení pamětní desky Aloise Trojana, zhotovené panem Jirků

termín: 1894/06
instituce: Topičův salon (1894-1899)
typ výstavy: nevýtvarná