Současná venezuelská grafika

termín: 1964
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní