Waiting for the Ice Age

termín: 2002/01/19 - 2002/03/09
instituce: Georg Kargl Fine Arts
typ výstavy: kolektivní