Tomáš Svoboda: Like a Movie

termín: 2015/12/17 - 2016/02/28
instituce: tranzitdisplay
typ výstavy: autorská