Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)

termín: 1996/09/26 - 1997/01/19
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní