Václav Hollar: Lodě

termín: 2015/01/19 - 2015/04/19
instituce: Schwarzenberský palác
typ výstavy: autorská

poznámka:
Potřeba cestovat do míst více či méně vzdálených, poznávat jiné kraje, navazovat kontakty nebo obchodovat či dobývat jiná území, neodmyslitelně patří k historii lidstva. K nejdůležitějším dopravním prostředkům vždy náležely a dodnes v mnoha ohledech náleží lodě. Pro své přitažlivé formy a také atmosféru latentního dobrodružství, která na nich ulpívá, byly také oblíbeným a častým námětem umělců v průběhu dějin umění.

Jedním z těch, kteří prosluli zobrazováním lodí, byl také Václav Hollar (Praha 1607 - Londýn 1677). Sám se během svého života mnohokrát plavil po řekách i po moři. Některé jeho cykly lodí jsou dobře známé a oblíbené, avšak různá plavidla se objevovala i jako součást jeho bohaté krajinářské tvorby. Zvláště proslulé jsou jeho lodě v bouři nebo cyklus obchodních lodí z Antverp a jiné. Tyto motivy ho provázely po celé jeho tvůrčí období.

Z umělcovy široké grafické produkce s těmito náměty představuje Národní galerie v Praze malý výběr ze svých sbírek.