Dokumentární podoby fotografie české společnosti / Documentary Modes of Photographing Czech Society

termín: 2015/10/14
instituce: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta
typ výstavy: přednáška/projev

poznámka:
Přednáška Jaroslava Bárty bude zaměřená na prezentaci fotografií autorů sdružených kolem Anny Fárové, kteří vystavovali své soubory fotografií ve foyer Činoherního klubu v letech 1978/79 a 1980/81 a jejichž činnost vyvrcholila výstavou v klášteře v Plasích. Ukázky prací autorů J. Bárty, I. Gila, B. Holomíčka, D. Horníčkové, B. Hořínka, V. Hůrky, L. Jarcovjákové, L. Kotka, I. Lutterera, A. Malého, J. Malého D. Pálky, M. Pokorného, J. Poláčka, Z. Rampákové, J. Reča, I. Stehli, D. Šimánka, P. Štechy, J. Štreita a P. Vavrouška poskytnou vhled do fotografického vnímání normalizačních 70. a 80. let 20. století, způsobu spolupráce a řešení instalace v prostoru devastovaného kláštera.

Jaroslav Bárta’s lecture will focus on presenting photographs by authors from Anna Fárová’s cirle, all of whom exhibited their photographic collections at the Činoherní klub foyer in the years 1978-9 and 1980-81; these activities culminated in an exhibition at the Plasy monastery. Samples from the work of J. Bárta, I. Gil, B. Holomíček, D. Horníčková, B. Hořínek, V. Hůrka, L. Jarcovjáková, L. Kotek, I. Lutterer, A. Malý, J. Malý, D. Pálka, M. Pokorný, J. Poláček, Z. Rampáková, J. Reč, I. Stehla, D. Šimánek, P. Štech, J. Štreit and P. Vavroušek will offer an insight into the photographic perception of the normalizaition of the 1970s and 80s and of the types of collaboration and installation solutions in the monastic ruin.