Jana Budíková: Paralely

osoba, narození
Hůla Jiří, 7. 6. 1944
Kavan Jan, 8. 3. 1947