Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage

termín: 1924/08 - 1924/09
instituce: Jakopičev paviljon
typ výstavy: kolektivní