Jaroslav Šafr: Keramická plastika, Jan Hanuš: Grafika

osoba, narození
Dočekal Jan, 12. 7. 1943