Obrazy a grafiky Rudolfa Němce

instituce, obec, adresa
Kulturní dům kpt. O. Jaroše, Mělník (Mělník), _