Obrazy a grafiky Rudolfa Němce

osoba, narození
Němec Rudolf, 19. 5. 1936