Jaroslav Hořánek: Ardenský les (kresby a grafika)

instituce, obec, adresa
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _