Jaroslav Hořánek: Ardenský les (kresby a grafika)

osoba, narození
Suchánek Vladimír, 12. 2. 1933