Jaroslav Hořánek: Ardenský les (kresby a grafika)

osoba, narození
Hořánek Jaroslav, 5. 12. 1925