Martin Salcman: Výběr z životního díla

osoba, narození
Wagner Josef, 24. 5. 1938