Martin Salcman: Výběr z životního díla

osoba, narození
Jiránek Miloslav, 24. 9. 1924