Quido Fojtík: Obrazy a kresby

termín: 1961/02/10 -
instituce: Biologický ústav ČSAV
typ výstavy: autorská