Tomáš Rajlich: Obrazy, kresby

termín: 1990/01/26 - 1990/02/24
instituce: Galerie im Winter
typ výstavy: autorská