Oto Kleček: Obrazy

instituce, obec, adresa
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně, Hradec Králové (Hradec Králové), _