Oto Kleček: Obrazy

osoba, narození
Kleček Oto, 23. 5. 1917