Oto Kleček: Obrazy

termín: 1965/12/13 - 1965/12/18
instituce: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně
typ výstavy: autorská