Bankovková grafika - výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé

instituce, obec, adresa
Česká národní banka, Praha, _
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _